Mari leser prisbøker – del 4

Da har jeg kommet til de nominerte ungdomsbøkene. I likhet med Bokslukerprisen er det Foreningen !les som står bak, og det er målgruppa sjøl, ungdomsskoleelever, som er juryen. Først Utbryterne av Nina Borge. I 2075 er verden ødelagt av miljøkriser og krig. Feministene har tatt makta i Norge og innført et strengt styre. 17 år …

Mari leser prisbøker – del 4 Read More »