Bøker og bær

Jeg tilbyr tjenester til forlag, skribenter og forfattere, for eksempel:

MANUSKONSULTASJON

Er dette noe som kan bli bok? Artikkel? Novelle? Hva skal til for å komme dit? Vil det være marked for dette?

SPRÅKVASK

I tillegg til å rette skrive- og tegnsettingsfeil, ser jeg på hvordan språket kan bli så godt som mulig. Flyter språket godt? Er det tydelig, variert og hjelper leseren videre?

REDAKTØRARBEID

Hva må til for at denne teksten skal bli så god som mulig? Mangler det noe? Er det for mye av noe? Er dramaturgien god? Er den indre logikken på plass?

Jeg påtar meg arbeid med tekster innen alle genre, korte og lange. Jeg er opptatt av at tekster skal ha god oppbygging, godt språk og indre logikk.